< Terug

Aanmelden

Evenement

VOL!! Forensische Masterclass VOL!!


Datum 26 oktober 2020
Tijd 10:00 tot 12:00
Locatie Damsterdiep 271 9913 EE Groningen
Aantal 10
Omschrijving VOL aanmelden niet meer mogelijk!! Voorlichtende training met als doel het verhogen van kennis bij medewerkers over werken binnen het strafrechtelijk kader. Onderwerpen die aandacht behoeven zijn het interpreteren van voorwaarden en het vertalen hiervan naar de zorgverlening, verwachtingsmanagement met betrekking tot regievoering en omgaan met privacy. Hoe zit dat: Hoe een strafproces en wie doet wat? o Aanhouding – in verzekering – in bewaring – rechter commissaris – de officier - politierechter – meervoudige kamer zitting - wel of geen gevangenisstraf – detentiefasering – toezicht – behandeling – interventies – rol van de gemeente. o Hoe komt een rechter commissaris tot keuzes? Waarom zo vaak een boete? Wie heeft welke rol in het strafproces? Wat bepaalt de reclassering wel en niet? Wat kan de reclassering inzetten? En wanneer géén reclasseringsbemoeienis? Hoe kan het dat mensen soms zonder plan ineens in vrijheid worden gesteld? Hebben wij als forensisch partners invloed op een strafproces? o Middels een interactieve sessie krijgen jullie de kans om je eigen kennis te toetsen aan de praktijk. We nemen jullie mee op reis door het strafproces van aanhouding tot afronding van een behandeling of toezicht. De forensische masterclass zal worden verzorgd door trainers van de reclassering van het Leger des heils.