< Terug

Aanmelden

Evenement

FFG 2022; Cultureel bewustzijn in de forensische zorg


Datum 01 november 2022
Tijd 09:00 tot 17:00
Locatie Forum Groningen
Aantal 95
Omschrijving

Cultureel bewustzijn in de Forensische Zorg, Nut en noodzaak

We leven met en naast elkaar in een multiculturele samenleving. De diversiteit in de maatschappij neemt toe. Met al onze persoonlijke waarden en normen leven we over het algemeen heel prima met elkaar samen. We maken de samenleving mét elkaar; met al onze eigenaardigheden, opvattingen en culturele achtergronden. Tegelijkertijd zien we met elkaar een toenemende mate van onverdraagzaamheid en polarisatie.

Weet hebbende van de verschillen en uitgaande van het feit dat we ons bewust zijn van de culturele diversiteit van de forensische populatie, aan ons allen de vraag of we ons hier voldoende bewust mee bezig houden. Hebben we hier voldoende oog voor? Hoe gaan we hier als forensische keten mee om? Hoe zit het wanneer we diezelfde eigenaardigheden, opvattingen en culturele verschillen tegenkomen in ons werk? Wanneer iemand zijn extreme standpunten heeft omgezet in daden, wanneer de bi-culturele achtergrond een criminogene factor lijkt? Wanneer integratie in de maatschappij niet lukt, wanneer de eigen waarden en normen leiden tot delictgedrag? Hoe gaan we als forensische zorg om met verdachten en daders met een duidelijk afwijkende mening of een andere culturele afkomst. Nemen we voldoende tijd voor de verschillen én de achtergrond van deze verschillen in bijvoorbeeld onze adviezen aan de Rechtbank, in de opmaak van het requisitoir van de Officier van Justitie, bij het afnemen van de IQ test, bij de geprotocolleerde behandelingen of wanneer we op huisbezoek gaan in het kader van toezicht?

Beschikken we over voldoende cultureel bewustzijn? Nemen we de tijd om ons, al is het maar oppervlakkig, in te lezen in de achtergrond van de ander en zijn of haar geschiedenis? Kunnen we het gedrag in het juiste perspectief plaatsen en vanuit die invalshoek beschouwen? Nemen we dit, daar waar het van belang is van het onderzoek, de rechtszitting, het toezicht, de behandeling en de begeleiding, mee in het gesprek met die ander? Kunnen we ons verplaatsen in de ander vanuit zijn of haar culturele achtergrond en narratief zodat we de zaak beter begrijpen, in de juiste context kunnen plaatsen of de werkalliantie in tact kunnen houden?

Tegelijkertijd de vraag of en in hoeverre we daar rekening mee moeten houden gezien de toenemende diversiteit in de samenleving en daarmee ook in de strafrechtsketen. Je kan toch moeilijk met alles rekening houden en het Wetboek van Strafrecht geldt toch voor ons allemaal? We kunnen toch niet voor iedere groep mensen een aparte wijze van behandeling optuigen? En stel dat we het wel doen met z’n allen, werpt dit dan haar vruchten af in de zin van een significante daling van de kans op herhaling van strafbaar gedrag? Wordt het er dan veiliger op? Doen we ons werk dan beter?

Tijdens het Forensisch Forum Groningen 2022 gaan we met elkaar in gesprek over ons cultureel bewustzijn, wat is dat precies, wat kunnen we er vervolgens mee en hoe passen we dat toe in onze dagelijkse praktijk. 

Tickets

Losse tickets zijn verkrijgbaar voor €98 per persoon. Voor deze ticket beleef je het FFG2022 van begin tot eind mee, de dag is compleet verzorgd. Tickets zijn te bestellen via de knop 'Aanmelden' op deze pagina. 

Klik bovenaan de blauwe knop om aan te melden. Kies vervolgens je ticketsoort en vul vervolgens alle velden in. Wil je graag via factuur betalen? Vul dan eerst alle invulvelden in, dan wordt de keuzeoptie voor het betalen middels factuur mogelijk. Indien je middels factuur wilt betalen, ontvang je na het boeken van de ticket een mail met daarin de benodigde bankgegevens voor de betaling.

Crowdfunding

Zoals ieder jaar komt het Forensisch Forum Groningen 2022 middels crowdfunding tot stand. Deze constructie werkte zeer goed de voorgaande edities. De betrokkenheid van de lokale en regionale keten is groot! Wanneer iedere organisatie ook dit jaar een deel van de kosten wil dragen, maken we er een mooie 7e editie van met elkaar. Bovendien maken we het met elkaar op deze manier mogelijk dat professionals weinig entree hoeven te betalen. Doe mee door je op te geven voor één van onderstaande opties:

Optie 1: Medeorganisator

Voor €750 ben je volledig medeorganisator van het Forensisch Forum Groningen. Je neemt deel aan de programmaraad die het uiteindelijke programma bepaalt. Het logo van je organisatie verschijnt op de uitnodiging en andere promotionele uitingen. Er is voor jou de mogelijkheid mee te denken over welke vorm gekozen wordt voor het middaggedeelte, workshop, lezing of een keer iets heel anders. Kortom: Ruim gelegenheid voor jouw organisatie om zichtbaar te zijn binnen de lokale en regionale keten. Daarnaast ontvang je 8 entreebewijzen!

Optie 2: Sponsor

Voor €450 ben je sponsor van het Forensisch Forum Groningen. Jouw logo verschijnt op de uitnodiging en andere promotionele uitingen. Uitgelezen kans om je te profileren binnen het gehele lokale en regionale forensische netwerk! Je ontvangt ook 5 entreebewijzen! 

Boek je ticket voor de crowdfunding

Klik bovenaan de blauwe knop om aan te melden. Kies vervolgens je ticketsoort en vul vervolgens alle velden in. Wil je graag via factuur betalen? Vul dan eerst alle invulvelden in, dan wordt de keuzeoptie voor het betalen middels factuur mogelijk. Indien je middels factuur wilt betalen, ontvang je na het boeken van de ticket een mail met daarin de benodigde bankgegevens voor de betaling.

Let op! Bij het boeken van een sponsor of mede organisator ticket kun je niet meteen de namen doorgeven voor de respectievelijk 5 of 8 entreebewijzen die bij het ticket zijn inbegrepen. In later stadium kunnen de namen doorgegeven worden voor de entreebewijzen.

Met elkaar maken we het Forensisch Forum Groningen 2022 tot een succes. Wij hebben er weer zin in! Op woensdag 25 mei 2022 staat de 1e werklunch voor medeorganisatoren gepland van 12.00 - 14.00 uur.