< Terug

Aanmelden

Evenement

Wettelijke vertegenwoordiging in relatie tot WZD/WvGGZ


Datum 11 mei 2023
Tijd 11-05-2023 10:30 tot 23-03-2023 12:00
Locatie Kattegat 6/6
Aantal 20
Omschrijving Het aantal mensen dat (forensische) zorg ontvangt en waar door de kantonrechter bewindvoering, mentorschap of curatele is in gesteld is de laatste jaren sterk gestegen. Goed mogelijk dat jij hier ook mee te maken hebt of krijgt. Deze workshop biedt jou de theorie, maar vooral praktijkvoorbeelden over mentorschap en curatele en de rol van wettelijke vertegenwoordiging in de Wet Zorg en Dwang & Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg. Het geeft je handvaten hoe we de samenwerking vorm kunnen geven. De volgende punten komen in ieder geval aan de orde: - Het proces van aanvragen mentorschap en curatele. - De taken en bevoegdheden van mentor en curator op het gebied van verzorging, begeleiding en behandeling. - Taken en bevoegdheden van wettelijke vertegenwoordiging binnen de WZD & WvGGZ. - Ethische dilemma’s.