< Terug

Aanmelden

Evenement

Verslaving en Delict


Datum 06 juni 2019
Tijd 13:00 tot 14:30
Locatie Vergaderruimte 5.01 (5e etage)Leonard Springerlaan 27 Groningen
Aantal 20
Omschrijving

Biografie

Dr. Eric Blaauw is lector Verslavingskunde en Forensische Zorg bij de Hanzehogeschool Groningen. Hij is tevens zorgpadregisseur forensische zorg en onderzoeker bij Verslavingszorg Noord Nederland. Hij verrichtte onderzoek onder arrestanten, gedetineerden en TBS-gestelden op het gebied van stalking, suïcides, psychopathologie en psychopathie. Hij richt zich momenteel vooral op de mogelijkheden om de omgeving in te schakelen bij de zorg voor mensen met een verslaving en/of criminaliteit en op de relatie tussen middelengebruik en criminaliteit.

Abstract

Veel gedetineerden in penitentiaire inrichtingen en patiënten in forensische settingen kenmerken zich door stoornissen in het gebruik van middelen. Ook is algemeen bekend dat middelengebruik samenhangt met een hoger risico op criminaliteit. Risicotaxatie-instrumenten bevatten daarom doorgaans ook items die het middelengebruik adresseren. Maar hoe hoog zijn nu de prevalenties van stoornissen in het gebruik van middelen in de verschillende forensische settingen en hoe sterk is nu de relatie tussen middelengebruik en criminaliteit? In de presentatie wordt aan deze vragen aandacht besteed, maar vooral ook aan de vraag of de relaties voor alle verslavende middelen hetzelfde zijn en of bijzondere relaties bestaan met geweld, waaronder partnerrelatiegeweld. In de presentatie wordt tevens ingegaan op de achtergronden van de verbanden tussen middelen en criminaliteit.