< Terug

Aanmelden

Evenement

FFG 2023 'Ondermijning, een zaak van ons allemaal?'


Datum 14 november 2023
Tijd 09:00 tot 19:00
Locatie Forum Groningen
Aantal 93
Omschrijving

 

 Forensisch Forum 2023  


Ondermijning

Een zaak van ons allemaal?

Ondermijning is een verzamelnaam voor verschillende vormen van criminaliteit. Te denken valt aan hennepteelt, uitbuiting, afpersing en bijvoorbeeld prostitutie. Bij ondermijnende criminaliteit vervagen de grenzen tussen de bovenwereld en de onderwereld. Het is een probleem dat de maatschappij verzwakt en uiteindelijk zelfs ontregelt.


Het onderwerp ondermijning is bij uitstek een onderwerp waarbij het van belang is dat verschillende domeinen elkaar weten te vinden en samenwerken. Bijvoorbeeld het RIEC,

het Regionaal Informatie en Expertise Centrum op het gebied van de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Wat is ondermijning nou precies en wat behelst het? Over wie hebben we het wanneer we spreken over de daders van ondermijningscriminaliteit?

Hoe raakt ondermijning het werk van ons als forensische sector? Is er een brug te slaan naar het domein van de Forensische Zorg? Is onze doelgroep dader van ondermijnende criminaliteit, slachtoffer of juist beiden? Veel justitiabelen hebben te maken met schuldenproblematiek, verslaving, verstandelijke beperkingen welke hen extra kwetsbaar maken voor deze vormen van criminaliteit. En wat te denken van kwetsbare jongeren in achterstandswijken? Hebben we aan de kant van de opsporing en vervolging, voldoende oog voor de kwetsbaarheden van de daders? En houdt de forensische sector in de behandeling en begeleiding voldoende rekening met slachtoffers en de ontregelende effecten van ondermijning?


Tijdens het Forensisch Forum Groningen 2023 gaan we met elkaar in gesprek over ondermijnende criminaliteit, wat het precies is en hoe we signalen daarvan in onze dagelijkse praktijk kunnen herkennen. Begrijpen de verschillende domeinen elkaars taal en hebben we dezelfde doelen voor ogen? Wat kunnen we van elkaar leren en wat kunnen we doen om elkaar te versterken? Het onderwerp doet vermoeden dat we wederom een inhoudelijke en zeer interessante dag tegemoet gaan!


Crowdfunding

Zoals ieder jaar komt het Forensisch Forum Groningen 2023 middels crowdfunding tot stand. Deze constructie werkte zeer goed de voorgaande edities. De betrokkenheid van de lokale en regionale keten is groot! Wanneer iedere organisatie ook dit jaar een deel van de kosten wil dragen, maken we er een mooie 8e editie van. Bovendien maken we het met elkaar op deze manier mogelijk dat professionals weinig entree hoeven te betalen. De kosten voor het organiseren (huur, horeca) stijgen, waardoor ook wij ons dit jaar genoodzaakt zien de bedragen iets te verhogen ten opzichte van vorig jaar. Doe mee door je op te geven voor één van onderstaande opties:


Tickets FFG 2023


Losse ticket

Een losse entreeticket voor het FFG 2023 bedraagt €110,-  Daarvoor heb je entree voor een geheel verzorgde dag op het jaarlijks congres. Lees onderaan bij 'ticket info' hoe je 1 of meer losse tickets kunt aanschaffen.

Let op: Je ontvangt per losse entreeticket 1 ticketcode, bewaar deze goed, hiermee kun je t.z.t. via een aparte pagina op onze site je keuze maken voor het workshop programma op het FFG 2023. 


Medeorganisator ticket

Voor 850 ben je volledig medeorganisator van het Forensisch Forum Groningen. Je neemt deel aan de programmaraad die het uiteindelijke programma bepaalt. Het logo van je organisatie wordt gebruikt bij promotionele uitingen. Er is voor jou de mogelijkheid mee te denken over welke vorm gekozen wordt voor het middaggedeelte. Dat kan zijn een workshop, lezing of een keer iets heel anders. Kortom: Ruim gelegenheid voor jouw organisatie om zichtbaar te zijn binnen de lokale en regionale keten. Daarnaast ontvang je 8 entreebewijzen!

Let op: Op woensdag 24 mei 2023 staat de 1e werklunch voor medeorganisatoren gepland van 12.00 - 14.00 uur.

 

Sponsor ticket

Voor 500 ben je sponsor van het Forensisch Forum Groningen. Jouw logo wordt gebruikt bij promotionele uitingen. Uitgelezen kans om je te profileren binnen het gehele lokale en regionale forensische netwerk! Je ontvangt ook 5 entreebewijzen!

 

Ticket info 

Klik bovenaan de blauwe knop om aan te melden. Kies vervolgens je ticketsoort en vul vervolgens alle velden in. Wil je graag via factuur betalen? Vul dan eerst alle invulvelden in, dan wordt de keuzeoptie voor het betalen middels factuur mogelijk. Indien je middels factuur wilt betalen, ontvang je na het boeken van de ticket een mail met daarin de benodigde bankgegevens voor de betaling.

Let op! Bij het boeken van een sponsor of mede organisator ticket kun je niet meteen de namen doorgeven voor de respectievelijk 5 of 8 ticketcodes die bij het ticket zijn inbegrepen. Bewaar de ticketcodes dan ook goed! Deze kunnen later als individuele toegangscode worden gebruikt voor de medewerkers uit jouw organisatie die het FFG 2023 gaan bezoeken. De code kan ter zijner tijd gebruikt worden om via de site een keuze te maken uit het workshop aanbod voor de dag.