< Terug

Aanmelden

Evenement

Autisme en delictgedrag door Dr. Annelies Spek


Datum 26 september 2019
Tijd 16:00 tot 18:00
Locatie Poortershoes, Oosterweg 13, 9724 CA Groningen
Aantal 70
Omschrijving
Hoe vaak komt delictgedrag voor bij mensen met autisme? Is er een verschil in het soort delicten? Wat is de rol van het autisme bij het delictgedrag en hoe spelen moreel redeneren en sociaal inzicht hierbij een rol? Tijdens deze lezing wordt verder ingegaan op deze en andere thema's. Ook is er aandacht voor diagnostisch onderzoek naar ASS bij volwassenen, welke instrumenten hierbij gebruikt kunnen worden en hoe je ASS differentieert van andere stoornissen.

Dr. Annelies Spek is klinisch psycholoog en hoofd van het Autisme Expertisecentrum. Ze is gepromoveerd op cognitieve kenmerken van volwassenen met ASS. Annelies is redactielid van de Psycholoog en van Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme. Daarnaast is ze als consulent verbonden aan het Pieter Baan Centrum en is ze auteur van het hoofdstuk 'Autistische stoornissen', in de nieuwste druk van het handboek 'Stoornis en delict'.