< Terug

Aanmelden

Evenement

Openbaar Ministerie, Straf met Zorg


Datum 30 mei 2023
Tijd 15:00 tot 16:30
Locatie OM Noord-Nederland, Paterswoldseweg 814 te Groningen
Aantal 0
Omschrijving

Elke Straf, onze zorg

Het OM maakt dagelijks keuzes met als doel een bijdrage te leveren aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Een samenleving die steeds complexer wordt. Bij een grote groep mensen die regelmatig met het strafrecht in aanraking komt, blijkt sprake te zijn van problematiek op meerdere leefgebieden. Vaker dan anderen hebben zij financiële of psychische problemen of een (licht) verstandelijke beperking. Of een combinatie daarvan. Deze groep komt regelmatig terug in de (jeugd)strafrechtketen.

In de aanpak van criminaliteit en het voorkomen van recidive werkt het Openbaar Ministerie nauw samen met uiteenlopende netwerkpartners uit het straf-, zorg en sociaal domein. In deze domeinoverstijgende samenwerking is het van groot belang dat we inzicht hebben in elkaars kaders en mogelijkheden.

Tijdens deze workshop willen we inzicht geven in hoe het Openbaar Ministerie is georganiseerd, welke complexe afwegingen officieren van justitie en andere OM-professionals moeten maken, wat de (on) mogelijkheden van het OM zijn en welke rol het OM in de netwerksamenwerking kan en wil vervullen.

Let op! Bij het bezoeken van de workshop bij het Openbaar Ministerie is het tonen van een geldig ID bewijs verplicht.