< Terug

Forensische Vakschool

Forensische Masterclass


Datum 16 maart 2020
Tijd 10:30 tot 12:30
Locatie Damsterdiep 271 9713 EE Groningen
Aantal 20
Workshopleider
Omschrijving Forensische Masterclass Voorlichtende training met als doel het verhogen van kennis bij medewerkers over werken binnen het strafrechtelijk kader. Onderwerpen die aandacht behoeven zijn het interpreteren van voorwaarden en het vertalen hiervan naar de zorgverlening, verwachtingsmanagement met betrekking tot regievoering en omgaan met privacy. Hoe zit dat: Hoe een strafproces en wie doet wat? o Aanhouding – in verzekering – in bewaring – rechter commissaris – de officier - politierechter – meervoudige kamer zitting - wel of geen gevangenisstraf – detentiefasering – toezicht – behandeling – interventies – rol van de gemeente. o Hoe komt een rechter commissaris tot keuzes? Waarom zo vaak een boete? Wie heeft welke rol in het strafproces? Wat bepaalt de reclassering wel en niet? Wat kan de reclassering inzetten? En wanneer géén reclasseringsbemoeienis? Hoe kan het dat mensen soms zonder plan ineens in vrijheid worden gesteld? Hebben wij als forensisch partners invloed op een strafproces? o Middels een interactieve sessie krijgen jullie de kans om je eigen kennis te toetsen aan de praktijk. We nemen jullie mee op reis door het strafproces van aanhouding tot afronding van een behandeling of toezicht.

Aanmelden?

Alleen personeelsleden van de Vrienden van Forensisch Forum kunnen zich via hun contactpersoon aanmelden voor de cursussen van de Forensische Vakschool.

Ook Vriend van Forensisch Forum worden? Dat kan.