< Terug

Forensische Vakschool

Openbaar Ministerie, Straf met Zorg


Datum 30 mei 2023
Tijd 15:00 tot 16:30
Locatie OM Noord-Nederland, Paterswoldseweg 814 te Groningen
Aantal 0
Workshopleider
Omschrijving

Elke
Straf, onze zorgHet
OM maakt dagelijks keuzes met als doel een bijdrage te leveren aan een
rechtvaardige en veilige samenleving. Een samenleving die steeds complexer
wordt. Bij een grote groep mensen die regelmatig met het strafrecht in
aanraking komt, blijkt sprake te zijn van problematiek op meerdere
leefgebieden. Vaker dan anderen hebben zij financiële of psychische problemen
of een (licht) verstandelijke beperking. Of een combinatie daarvan. Deze groep
komt regelmatig terug in de (jeugd)strafrechtketen.In de
aanpak van criminaliteit en het voorkomen van recidive werkt het Openbaar
Ministerie nauw samen met uiteenlopende netwerkpartners uit het straf-, zorg en
sociaal domein. In deze domeinoverstijgende samenwerking is het van groot
belang dat we inzicht hebben in elkaars kaders en mogelijkheden.Tijdens
deze workshop willen we inzicht geven in hoe het Openbaar Ministerie is
georganiseerd, welke complexe afwegingen officieren van justitie en andere
OM-professionals moeten maken, wat de (on) mogelijkheden van het OM zijn en
welke rol het OM in de netwerksamenwerking kan en wil vervullen.

Let op! Bij het bezoeken van de workshop bij het Openbaar Ministerie is het tonen van een geldig ID bewijs verplicht.Aanmelden?

Het aanmelden voor de Forensische Vakschool is dit keer opengesteld voor iedereen die hiervoor geïnteresseerd is, anders dan de voorgaande edities. Jezelf aanmelden voor de Vakschool? Mail dan naar vakschool@forensischforum.nl Geef per mail graag het volgende door: Je naam, de workshop(s) waaraan je deelt wilt nemen en de organisatie waarbij je werkzaam bent. Ben je student, of momenteel nog werkzoekende, ook dan kun je uiteraard aanmelden.

Ooor de workshops is slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar, je ontvangt nadat we alle aanmeldingen geïnventariseerd hebben persoonlijk bericht over je aanmelding en deelname, hierbij vragen we even je geduld, je zult in elk geval enkele weken voorafgaand aan de Forensische Vakschool bericht ontvangen.