Een kijkje in het hart & achter de schermen van … De Bewindvoerster

13 februari 2020
Image

In gesprek met Anna Werker, die inmiddels geruime tijd werkzaam is bij De Bewindvoerster te Veendam, krijgen we een goed beeld van de drijfveren, de werksfeer, de kracht van het netwerk en de bevlogenheid van deze mooie organisatie.

Wanneer je aankomt bij vestiging aan het Museumplein in Veendam staat de deur gewoon open, wat meteen al veel zegt over de clientgerichtheid van dit bedrijf. “Vanaf een uur of 8 ’s morgens is de deur bij ons open voor wie maar binnen wil komen”. Cliënten die onder beschermingsbewind staan kunnen terecht met hun vragen, om post te brengen of wanneer er iets urgents aan de hand is om hulp te komen vragen. Daarnaast kunnen mensen met financiële problemen ook terecht om bij De Bewindvoerster om hulp te vragen en zich eventueel aan te melden. Het voeren van dit ‘open deur’ beleid geeft goed de cliëntgerichtheid weer: “de ene persoon communiceert liever via email of telefoon, maar anderen komen liever even langs om iets te vragen of hun post in te leveren in plaats van op te sturen of per email te versturen.” In tegenstelling tot andere organisaties in de financiële hulpverlening heeft De Bewindvoerster 2 x per dag telefonisch spreekuur, in de ochtend maar ook in de middag. Dit omdat sommige cliënten door bijvoorbeeld een verstoord dag- en nachtritme of werk of school niet in staat zijn ’s morgens te kunnen bellen, maar dan kunnen uitwijken naar het  spreekuur ‘s middags.

Voor veel mensen is het vragen om hulp bij hun schulden een moeilijke stap en heel vaak staat het spreekwoordelijke water al tot de lippen. Vanuit deze wetenschap zorgt De Bewindvoerster ervoor dat er snel een intake volgt, het liefst bij de mensen thuis, en dat er zo snel mogelijk passende hulp op financieel gebied wordt gestart. Dat kan zijn door beschermingsbewind aan te gaan, waarin De Bewindvoerster zich heeft gespecialiseerd, maar ook door eventueel eerst te starten met budgetbeheer in aanloop naar beschermingsbewind. Als een andere manier van financiële hulpverlening beter passend lijkt, zoals via een vrijwillige budgetcoach of budgetbeheer, beschikken zij over een groot netwerk om snel en adequaat naar door te verwijzen.

Terug in de tijd…. Kort geleden werd het 10 jarig jubileum gevierd van De Bewindvoerster. Destijds werd de organisatie opgericht door Harry de Jonge, toen nog vanuit de keuken. De missie om hiermee te beginnen kwam uit een belangrijke drijfveer, om het beter en anders te doen dan hij tot dusverre om zich heen zag in ‘het landschap van beschermingsbewind’. Een belangrijke pijler was het willen ontzorgen van de client, maar ook het beter neerzetten van clientgerichtheid en de ambitie verder te kijken dan alleen naar de financiële situatie van de cliënten, maar  ook op andere belangrijke levensgebieden een rol te kunnen spelen.
Het bedrijf groeide al snel uit tot een volwassen en kwalitatief hoogwaardige organisatie waar nu ruim 30 mensen werkzaam zijn. De organisatie is inmiddels overgenomen door Harmen Wubs en Lando Tuinstra. De ambitie is om gestaag te groeien, maar voorop staat dat de kwaliteit, de clientgerichtheid en het zorgdragen van een goede werksfeer voor de medewerkers hoog in het vaandel staan.

Kracht van het netwerk… In de afgelopen 10 jaren waarin De Bewindvoerster ontwikkeld is tot waar ze nu zijn, is er een enorm netwerk opgebouwd in allerlei verschillende disciplines. Wanneer er een client is die bijvoorbeeld dakloos raakt zet men zich in om met en voor de client een oplossing te vinden, daarbij wordt het contact met het netwerk ingezet om dit voor elkaar te krijgen. Vanuit de grote betrokkenheid en clientgerichte benadering worden er creatieve en soms out of the box oplossingen gezocht en gevonden. Het is dan ook niet meer dan logisch dat De Bewindvoerster vrienden is geworden van het Forensisch Forum, de gedachte van ‘de kracht van het netwerk’  is hier op het lijf geschreven! Namens de Bewindvoerster heeft Anna de vriendschap tot stand gebracht, dit omdat zij in het Forensisch Forum veel enthousiasme en openheid trof om met elkaar samen te werken.

Driehoek is essentieel… “Wat zien jullie nu als een goede samenwerking met de andere organisaties in het werkveld?” een vraag die vanuit het netwerk van het Forensisch Forum niet mag ontbreken. Gelukkig, er is een duidelijk en concreet antwoord waar we allemaal iets aan hebben. “Voor ons als bewindvoerders is het erg belangrijk om een goede samenwerking en communicatie te hebben in de driehoek van client, begeleider en bewindvoerder.” Voor de professionals is het daarbij van belang dat ze vooral werken vanuit hun eigen rol in de driehoek en niet op de ‘stoel’ van de ander gaan zitten. Bekijk het objectief en professioneel, zonder oordeel, maar heb je vragen of twijfels, bel elkaar gewoon even op, maak contact en leg open op tafel wat je vraag is of waarover je twijfelt. Op die manier werken de professionals aan een goede constructieve samenwerking, wat uiteindelijk in het belang is van de client. Die weet waar die aan toe is, wat hij kan verwachten en wat niet en krijgt duidelijkheid. 

Spanningsveld….. Als bewindvoerder heb je vaak te maken met een bepaald spanningsveld. Enerzijds wil je de client ontzorgen, zodat hij de stress en last niet constant heeft van de schuldeisers, deurwaarders of incassobureaus. Maar anderzijds heb je een machtspositie omdat de client op onderdelen niet meer zelf kan en mag beslissen hoe de geldzaken gedaan worden, dat doet de bewindvoerder immers. De Bewindvoerster doet veel aan voorlichting, informatie geven en verwachtingen managen om zo vroeg en zo duidelijk mogelijk te zijn naar de client. Onder andere door goed aan te geven wat de consequenties zijn van beschermingsbewind en wat men wel en niet kan verwachten van de bewindvoerder. Het geven van veel informatie en voorlichting zorgt ervoor dat dit spanningsveld zoveel mogelijk wordt voorkomen en met resultaat. “Door minder spanning in het contact, kan de focus liggen op ons werk, namelijk het ontzorgen en regelen van de financiële zaken van de client. “

On tour…. De Bewindvoerster is zoals genoemd een organisatie die graag in contact is met het netwerk. Ze nodigen geregeld andere organisaties uit om een voorlichting te komen geven aan het team zodat de kennis over het netwerk groter wordt en de actieve samenwerking  (denk aan die driehoek) continue wordt benadrukt. Andersom gaan ze op uitnodiging ook graag langs bij anderen om te vertellen over de wereld van beschermingsbewind en het voorlichten van teams in andere organisaties.

Interesse? Zoek dan eens contact! Via Anna: 0625210554 en via de website is het contact snel gemaakt: www.debewindvoerster.nl