Forint in Groningen: "Altijd met de blik naar buiten"

06 september 2020
Image

 

Ik ben op bezoek bij teammanager Danny Nijdam van Forint en ik wil hem graag interviewen namens de vrienden van het Forensisch Forum. Op deze manier proberen wij elkaar voor te stellen aan het netwerk van het Forensisch Forum Groningen.

Danny is 44 jaar, net terug van vakantie op het moment dat ik hem spreek en werkt al 20 jaar bij Lentis waar Forint onderdeel van is. De prachtige locatie van beschermd wonen (BW) staat in Beijum te Groningen, midden in een woonwijk en bestaat uit drie aan elkaar geschakelde woningen waar 17 forensisch psychiatrische patiënten behandeld en begeleid worden. Daarnaast is er een locatie op het Dennenoord terrein te Zuidlaren en heeft Danny 3 ForFACT teams onder zich, namelijk regulier ForFACT, LVB, Verslaving en de polikliniek AFPN . Dit interview gaat hoofdzakelijk om de locatie beschermd wonen van Forint.

Danny is al 20 jaar werkzaam bij Forint, maar niet als teammanager begonnen. Van oorsprong is Danny verpleegkundige, maar na 2 jaar trok het management hem meer en dan vooral richting forensisch werken. Hij heeft gewerkt bij het FPA Zuidlaren, de volwassene psychiatrie crisis en klinisch, acute zorg en nu bij het AFPN, waar locatie beschermd wonen (BW) onderdeel van is. Het forensisch werken trekt hem vooral om samen met het team een traject neer te zetten, waardoor deze complexe doelgroep weer kan re-integreren.

‘Het leukste aan mijn werk vind ik de projecten, het netwerken en met verschillende partijen samenwerken.’ Vandaar dat Danny bij de vrienden van het forensisch forum zit. Deze groep is juist opgericht om samen met het netwerk binnen de forensische zorg, te kijken of we meer kunnen samenwerken en onze expertise kunnen delen. ‘Om hier echt goed tijd voor vrij te maken is lastig door de waan van de dag en het werk, toch is het noodzakelijk om elkaar goed te leren kennen als verschillende forensische zorginstellingen.’ ‘Kennen we elkaar en wat we te bieden hebben wel goed genoeg?’ In deze tijd waarin onze doelgroep steeds meer complexer wordt, is forensische scherpte een begrip geworden. Het forensisch forum is een mooi platform om elkaar te leren kennen, trainen, ervaringen delen en zichtbaar te worden voor elkaar. Allemaal om samen deze doelgroep veilig te re-integreren.

Op de BW locatie te Beijum verblijven alleen mensen met een forensische achtergrond die vanuit de reclassering, Mesdag, de penitentiaire inrichting (PI) of een andere netwerkpartner kunnen worden aangemeld. ‘Gemiddeld verblijven patiënten hier twee jaar en stromen dan zelfstandig uit met ambulante ondersteuning of gaan door naar een reguliere beschermd wonen voorziening van Lentis of collega instelling.’ Helaas redt een derde het niet en moeten weer teruggeplaatst worden naar elders.

Elke patiënt krijgt een individueel behandelplan. Daarbij staan de wensen, zorgbehoeften en het perspectief van de patiënt centraal. Doel is hem/haar voor te bereiden op een zinvolle, sociale en veilige toekomst in de eigen straat, buurt en stad De BW heeft de blik naar buiten gericht en probeert ook zoveel mogelijk patiënten in de maatschappij te laten werken. Dagbesteding is een verplicht onderdeel van het programma. ‘We hebben 3 aan elkaar geschakelde woningen die ook verschillende fasen in het traject vertegenwoordigen. In de eerste woning is veel meer structuur en begeleiding aanwezig. In de laatste woning is minder begeleiding. Ook is er een straat verderop een uitstroom woning, daar komt de begeleiding twee keer per dag langs. Dit sluit aan op de zorgbehoefte die de patiënten daar nodig hebben.’ ‘Ons uitgangspunt is de herstelgerichte zorg: we helpen de patiënt om de regie over zijn/haar leven stapsgewijs weer in eigen handen te nemen.

Het team van medewerkers bestaan uit verpleegkundigen en sociaal werkers. In de nachten is er een slaapwacht aanwezig. De medewerkers proberen een huiselijke sfeer neer te zetten en de woningen zijn ook zo ingericht. Tijdens de rondleiding die ik van Danny krijg, zie ik drie verschillend ingerichte huizen die een gezellig en huiselijke sfeer uitstralen. Er is een gezamenlijke keuken en woonkamer en er liggen allerlei spelletjes. De drie woningen hebben een gezamenlijke tuin, een groot grasveld met een lange picknicktafel waar iedereen kan zitten. De medewerkers worden opgeleid om een gezonde leefstijl aan te leren bij de patiënten. Zo zijn er wandel en hardloopgroepen en is men sinds kort ook rookvrij. ‘Tot nu toe loopt dit aardig goed, patiënten hebben een aparte ruimte buiten in de tuin waar men onder dak kan roken.’

Wanneer ik naar de huisregels vraag geeft Danny aan dat er geen sprake mag zijn van middelengebruik en geen agressie mag plaatsvinden. Patiënten worden gecontroleerd op middelengebruik en men hanteert een zero tolerance. Softdrugs wordt, als het bij het individuele behandelplan past, gedoogd. ‘Alle patiënten bij ons weten dat ze een individueel plan hebben en elk eigen doelstellingen en problematieken hebben.’ Toch werd eerder al genoemd dat een derde het niet redt. Als teammanager moet Danny de officiële waarschuwingen aan een patiënt geven en na 2 waarschuwingen wordt de casus teruggegeven aan de reclassering. Samen met het team van medewerkers wordt dit besproken, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij Danny, zodat het team weer verder kan in de begeleiding en behandeling van de patiënten die blijven. Waarom een derde het niet redt? ‘Patiënten komen vaak onbehandeld uit de PI en we zien veel persoonlijkheidsstoornissen, dat maakt het behandelen en begeleiden complex en moeilijk.’

Veilig behandelen staat voorop bij de BW en is onlosmakelijk verbonden met alle vormen van ondersteuning, begeleiding en behandeling. De BW Forint werkt samen met Lentis en vanuit Lentis helpt het onderdeel Activering & Re-integratie (A&R) de medewerkers om vanuit een rehabiliterende houding, de patiënten een stap verder te helpen in hun proces. Naast de samenwerking met Lentis werkt BW Forint samen met diverse andere organisaties. Altijd met de blik naar buiten om de patiënt zo goed mogelijk te ondersteunen om de terugkeer naar de maatschappij te verwerkelijken.

Ik heb een mooi beeld gekregen van de BW Forint in Beijum, ik kom er zelfs een oud deelnemer van Exodus tegen. Typisch een deelnemer die meer psychiatrische begeleiding nodig had dan werd geboden. Ik bedank Danny voor zijn tijd en hij vraagt hoe het nu verder moet. Nu gaat Danny namelijk een andere ‘vriend’ van het Forensisch Forum voorstellen middels een interview. Wie het gaat worden? Dat leest u over een tijd.