Terugblik: Forensisch Forum Groningen 2018

13 november 2018
Image

Het is al weer een week geleden: de 4e editie van het Forensisch Forum Groningen. Dankzij alle inzet en samenwerking van vele mensen en organisaties binnen de lokale en regionale forensische keten kijken we terug op een fantastische dag!

Om nog even na te genieten én voor de mensen die de dag (helaas) hebben moeten missen een kort verslag met foto’s.

Het ochtendgedeelte werd door Cunera van Selm geopend in de Dome, de grote indrukwekkende ruimte in DOT. Zij introduceerde het thema van deze dag: Autoriteit & Macht. Tijdens het ochtendgedeelte werden van de sprekers begeleid door tekenaar Roelof Wijtsma op het grote scherm.

Peter den Oudsten, Burgemeester van Groningen, mocht als spreker af trappen. Hij vertelde over autoriteit en macht binnen zijn functie en benadrukte dat soms het belangrijk is om de grenzen van de wet wat meer op te zoeken. Tenminste, als dat nodig is.

Marcel Wolters, Strafrechter Rechtbank Noord-Nederland en Voorzitter Commissievan Toezicht FPC Dr. S. van Mesdag, vertelde vervolgens over de verandering van autoriteit en macht binnen de advocatuur, OM en de rechtspraak in de afgelopen jaren. En hoeverre deze verandering positief dan wel negatief is.

Het ochtend programma werd afgesloten met spreker Carsten Herstel, Directeur Sanctietoepassing en Jeugd bij Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij verving Fred Teeven die helaas niet aanwezig kon zijn. Herstel sprak over de invloed van de politiek op de forensische keten en vice versa.

Tijdens de lunch kon gekeken worden bij de verschillende stands op het ervaringsterras. Door het heerlijke zonnetje genoten veel mensen hun lunch op het terras van DOT.

In het middaggedeelte waren er drie workshop-rondes. Deelnemers konden zelf kiezen welke workshops zij wilden bijwonen.

De workshop van de Dutch Cell Dogs was een groot succes. In de overvolle ruimte in de Oude Gasfabriek verstelde Marlies de Bats over het inzetten van asielhonden bij gedetineerden. Het gedrag van deze honden spiegelen het gedrag van de deelnemers tijdens de training.

Buiten werd door de dames van Centrum voor Paardencoaching verteld hoe kinderen, jongeren en gezinnen in het contact met paarden ervaringen opdoen die verandering in therapie ondersteunen. Op het stadsstrand waren zelfs twee paarden aanwezig waardoor de deelnemers ook zelf konden ervaren wat het contact met paarden met je kan doen.

Christien Oudshoorn van HumanDimensions vertelde in haar workshop Deep Democracy over de dynamiek van groepen. Hoe je kunt voorkomen dat sommige mensen zich niet gehoord voelen of dat altijd dezelfde mensen de leiding en besluiten nemen.

De workshop Van autoriteit naar authenticiteit, gegeven door Jan Israëls en Pieter Schut, ging in op verplichte deelname aan, in dit geval, dramatherapie. Aan de hand van actieve voorbeelden werd uitgelegd wat dramatherapie kan betekenen. Met elkaar werd er gesproken hoe wij met zijn allen gedwongen deelnemers kunnen motiveren tot actieve deelname.

Patrick Smelt en Manon Van Olst spraken tijdens de workshop Straatcontactover het in kaart brengen en omgaan met Jeugdgroepen. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden namen ze ons mee in het proces. Ook vertelden zij over de plus min methodiek die in Gemeente Groningen wordt ingezet.

De workshop Koers en Kansen, gegeven door onder andere Alfons Boer projectleider vanuit de Gemeente Groningen, ging over het project om zelfmelders in de drie noordelijke provincies, al voor detentie een plan te laten maken, om zo tijdens en na de detentie zo weinig mogelijk detentieschade op te lopen.

De lezing van Richard Terra verbonden aan Accare ging over jongeren die zich binnen hun systeem op de grens bewegen. In deze workshop zocht Richard bewustwording van de grenzen in ons werk middels het narratieve gedachtegoed, waarbij hij zoekt naar samenwerking met het gezin zodat we ons kunnen verhouden tot alle grenzen waarop we bewegen.

In de lezing over Mensenhandel besprak Sanne Smid namens het Veiligheidshuis de volgende vragen: Hoe ziet de macht in dit strafbare feit eruit? Wat zijn de signalen? Waar kun je deze signalen delen en wat wordt er vervolgens mee gedaan?

Na de workshops was het tijd voor een hapje en een drankje. Tijdens de borrel werden er ideeën uit gewisseld en werd er volop genetwerkt. We zijn benieuwd of er nog mooie samenwerkingen zijn ontstaan!

We willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan deze dag. Samen bereik je meer dan alleen, dat zie je ook hier weer terug!