"Verslaving als Vriend"

18 juli 2019
Image

Verslaving is moeilijk uit te leggen. Dat geldt voor de mensen met een verslaving maar ook voor veel naasten die niet begrijpen hoe iets je zó in beslag kan nemen.
Daarom is in opdracht van dr. Eric Blaauw, lector 
Verslavingskunde aan de Hanzehogeschool Groningen, een animatie gemaakt voor cliënten en hun naasten. 

Het filmpje illustreert hoe een verslaving als vriend fungeert, waardoor het moeilijk is er afscheid van te nemen. Je ziet langzaam maar zeker hoe de verslaving steeds meer plek inneemt (de schaduw wordt steeds groter) en je ziet ook welke functie verslaving in het leven kan krijgen.
Een verslaving is als een vriend, maar uiteindelijk wordt deze vriend een blok aan het been (erkenning verslaving). Om van deze ‘vriend’ echt afscheid te nemen (herstellen) is hulp van naasten onmisbaar.

 

Het doel van het filmpje is om verslavingsproblematiek anders te bekijken en om begrip te krijgen voor een verslaving; ‘kijk naar de persoon, luister naar het persoonlijke verhaal en vraag naar de dingen in hun leven waar ze blij van worden’, zo vertelt dr. Eric Blaauw. Hij vervolgt: ‘We willen het denkbeeld en het veranderingsproces uit deze animatie inzichtelijk maken bij professionals, zodat zij, samen met hun cliënt, op zoek kunnen gaan naar een andere zingeving in hun leven en stimuleren om weer leuke dingen te gaan doen samen met hun naasten’.  

 

Samen sta je sterker – delen voor begrip