Word ook Vriend van Forensisch Forum

27 september 2018
Image

Het Forensisch Forum wil actief bijdragen aan een optimaal functionerende lokale en regionale forensische keten en een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid; hierbij zijn zowel de cliënt als de maatschappij gebaat. Het Forensisch Forum streeft naar wederzijds begrip van rollen en naar het vergroten van kennis over elkaars vakgebied. Gezamenlijk kunnen we binnen de forensische keten meer bereiken dan alleen. Dat laten wij al zien doordat we als forensische keten in samenwerking met het sociaal domein al vier jaar voor de opzet en totstandkoming van het Forensisch Forum Groningen zorgen. Dé congresdag voor de forensisch professional uit het Noorden.

We doen we?

Jaarlijks organiseren we samen met de Vrienden van Forensisch Forum, de forensische keten en het sociaal domein het Forensisch Forum Groningen; dé congresdag voor de forensisch professional uit het Noorden. Het thema en de invulling van het Forensisch Forum Groningen bepalen we samen met onze vrienden. Zo zorgen we ervoor dat het congres aansluit op de wensen van en actualiteiten binnen de forensische keten. Het congres bestaat uit een aantal interessante sprekers en (interactieve) workshops omtrent het thema. Het is een bijzondere, verfrissende dag waarin het samenbrengen van professionals en organisaties centraal staat. Daarnaast organiseren we in samenwerking met de Gemeente Groningen regelmatig lezingen om ook gedurende het jaar het enthousiasme vast te houden en de forensische keten samen te brengen.

We zijn trots op de Vrienden van Forensisch Forum. Zij steunen onze doelstelling en samen met hen streven wij onze missie na. Met elkaar ontwikkelen we frisse en inhoudelijk goeie ideeën en zetten deze om in tastbare activiteiten en producten waar we met elkaar van kunnen profiteren. Er zijn zoveel mogelijkheden!

Gezamenlijk hebben we bijvoorbeeld een start gemaakt met het ontwikkelen van de Forensische Vakschool waarbij het de bedoeling is als organisatie de eigen expertise te delen met de overige Vrienden van Forensisch Forum. Met verbreding en verdieping, onderling contact en groeiend begrip van elkaars werkgebied tot gevolg!

Steunt u ons missie ook?

Wij maken graag nieuwe vrienden. Organisaties uit de forensische keten en het sociaal domein kunnen vriend worden van het Forensisch Forum. Als Vriend van Forensisch Forum denkt, praat en bepaalt u mee.

Tevens kunt u uw personeelsleden (max. 5) gratis laten deelnemen aan de Forensische Lezingen. Ook Vriend van Forensisch Forum worden? Stuur dan een mail naar info@forensischforum.nl. We hebben u er graag bij!

Wilt u meer weten over het Forensisch Forum of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!